Arquitunning

En el món del motor, el tunning és una afició que consisteix a afegir components d’un vehicle a un altre per tal d’obtenir en aquest últim millores mecàniques o de caire estètic. El ventall de modificacions comprèn des de lleus retocs de detall fins a transformacions radicals on, fins i tot, hi resulta complicat de reconèixer el vehicle original.

I en arquitectura? Són vàlids els principis del tunning?  És possible millorar un edifici substituint algunes de les seves parts per les d’un altre projecte? I si ho féssim, se’n pot dir plagi? És lícit copiar o samplejar2 un edifici d’un altre arquitecte?

Per què les solucions adoptades en un edifici han de ser sempre originals i inèdites? En una disciplina on el saber és acumulatiu i deutor de l’experiència dels col·legues predecessors, si un recurs és vàlid, per què no podem fer-lo nostre per millorar un projecte?

Fruit de l’obsessió contemporània per la innovació i l’originalitat, hem de desestimar solucions que ja són vàlides pel fet d’haver estat realitzades per altres?

En definitiva, hem d’apostar per una arquitectura amb copyright? O bé per una arquitectura amb copyleft?

D’altra banda, existeix el projecte definitiu i infalible?

Entenem el projecte com a un procés viu i sempre obert. Assumim com a necessària l’existència de l’etern dubte i de la inquietud d’haver trobat, o no, la millor de les opcions possibles.

És per tot això que apostem per l’arquitunning com a exercici crític, com a constatació d’aquest dubte obert.

Aprofitant que arrenquem la nova etapa de Diagonal entrevistant Josep Llinàs, comencem tunnejant la coberta de la Biblioteca Jaume Fuster. Parlàvem l’altre dia al bar sobre aquest edifici i algú va observar que la coberta li semblava un pèl grisa i que, potser, en aquella plaça, hi convenia una mica més de color, com a la del Mercat de Santa Caterina. Per què no provar-ho? I si fos com la de les cases del costat, de teula? O i si fos una coberta ecovegetal, tan a la moda actualment?  I aquí en teniu el resultat.


Arquitunning


Així, volem convidar a tothom a fer-se la següent pregunta: com milloraries tal edifici, o tal altre? Envieu-nos els vostres arquitunnings dels edificis que vulgueu a revistadiagonal@gmail.com i els publicarem.

Gràcies i visca l’arquitunning!

1 tune:

6. n Harmonious relationship; accord; agreement.

9. v  To adjust (a musical instrument) to a correct or given standard of pitch.

10. v  To adapt (the voice, song, etc.) to a particular tone, to the expression of a particular feeling, or the like.

11. v To bring (someone or something) into harmony.

12. v To adjust (a motor, mechanism, or the like) for proper functioning.

18. v To be in harmony or accord; become responsive.

Dictionary.com Unabridged. Random House, Inc. 24 Jan. 2010. http://dictionary.reference.com/browse/tune

2 samplejar: en termes musicals, utilitzar un fragment rítmic o melòdic d’un tema per a composar una peça musical.

Leave a Reply

Your email address will not be published.