El projecte Foco-transformació: Sortir de l’ETSAB i endinsar-se en la Barcelona recòndita

El curs 2008-2009 els estudiants de l’ETSAB han pres la iniciativa. Suposo que, saturats per la darrera Festa de Dia (allò ja no es podia superar, era més o menys com la temporada del Barça), alguns estudiants han decidit deixar durant un temps el preservatiu i optar per les paraules, per la manifestació oberta de les seves preocupacions, de la seva visió de la realitat, dels seus punts de vista crítics. Per tant, enhorabona als organitzadors i als participants de la Setmana de Dia. En l’estat en què es trobava l’Escola, només podia fer un pas endavant si els estudiants deixaven d’erigir-se com a “clients” (així s’auto-anomenaven alguns, reconeixent tàcitament que venen a aquesta casa a comprar un grapat de crèdits a bon preu) i entenien que els cursos es fan a partir de l’experiència i els coneixements dels professors, és cert, però també a partir de la mirada que projecten els estudiants sobre el món que els envolta, que és molt més fresca, més actual i més desproveïda de prejudicis acadèmics.Una d’aquestes iniciatives va partir de dos estudiants de quart curs, el Marc Grané i la Martina Garreta, i aviat es va extendre a un grup d’estudiants més ampli. El Marc i la Martina varen decidir organitzar una incursió d’un dia pel barri de Vallcarca, equipats amb càmeres fotogràfiques, amb la voluntat de construir una imatge d’aquell barri que replantegés des de zero les possibles pautes de la seva transformació. L’èxit de la incursió va portar a la organització de dos incursions posteriors, ja amb una participació més nombrosa: la primera, a la zona de Glòries, i la segona, al mercat dels Encants a les quatre de la matinada, l´hora en què es realitzen totes les transaccions i tripijocs mercantils. Aquestes experiències han portat a l’establiment d’un projecte de llarg abast, FOCO-TRANSFORMACIÓ, amb una estructura organitzativa de mínims que permet donar continuitat al projecte.

Els estudiants que han participat a FOCO-TRANSFORMACIÓ no podien haver treballat millor: amb pocs mitjans, en un temps molt acotat, amb l’obtenció de resultats ràpids i amb una gran agilitat a l’hora interpretar aquests resultats. Les fotografies obtingudes, seleccionades i ampliades a gran tamany, van ser exposades durant la Setmana de Dia. El barri de Vallcarca oferia una imatge polièdrica on es podia llegir fàcilment tota la seva història, que arrenca a finals del segle XIX. A les fotografies queden reflectits fragments de balaustrades modernistes, austeres façanes noucentistes, blocs recents de cinc i sis plantes que trenquen completament les pautes morfològiques originals del barri. Es detecta, sempre a través de les fotografies, que sens dubte va ser una de les àrees més menystingudes per la Barcelona Olímpica, ja que l’espai públic, les infraestructures, el manteniment de les velles construccions, romanen molt degradats. També s’adverteix la gran coherència morfològica del barri, amb casetes unifamiliars que s’enfilen pels pendents, i casetes en filera, formant carrers, que segueixen la traça dels barrancs. Així, les fotografies revelen la urgència d’un procés de transformació, però també revelen obertament la necessitat d’una reflexió de fons que determini les pautes d’aquest procés, abans de deixar el barri en mans dels agents especuladors. Les pròpies fotografies ens parlen de l’urgència d’intervenir i, gairebé, ens insinuen ja la via que caldrà seguir en aquesta intervenció, a partir d’una lectura atenta d’aquells valors del barri que conformen la seva identitat i la lògica del seu progressiu procés d’implantació.

Així, les fotografies de Vallcarca realitzades per FOCO-TRANSFORMACIÓ són crítiques, tenen un elevat valor crític. I, insisteixo, amb poc temps disponible i pocs mitjans, aquest grup reduit d’estudiants ha sabut presentar obertament tot el carácter problemàtic d’un tema urbanístic, arquitectònic i sociològic. Els estudiants de FOCO-TRANSFORMACIÓ, a través de les seves imatges, no han volgut posar en evidència la lletjor d’una área degradada, sinó que més aviat han escollit uns indrets carregats d’arquitectura, de lògica morfològica, de memòries de persones, d’indrets ells mateixos en transformació constant, per evidenciar la necessitat d’una intervenció i, sempre a través de les imatges, obrir el debat sobre les possibilitats de la transformació futura de l’indret, una transformació que, probablement, no és la que té prevista la farragosa lógica de la historia urbana.

Treballs com aquest ja poden entrar a les aules, ja poden confrontar-se críticament amb els coneixements dels professors, i per tant ja representen una aportació valuosa als diferents cursos de l’Escola, l’aportació que a molts professors ens faltava. De fet, nombrosos professors de l’Escola, de diferents departaments, s’han interessat activament per la iniciativa i han col.laborat amb els estudiants a l’hora de dur-la a terme. Ara només falta que el gruix d’estudiants es mostri més receptiu i més actiu amb un projecte que els ha de permetre fixar els seus punts de vista d’una manera coherent i pràctica. Tots els estudiants i professors interessats poden contactar amb FOCO-TRANSFORMACIÓ a través del correu foco.etsab@gmail.com.

Els estudiants han deixat el preservatiu i han preferit agafar la càmera, i esperem que no oblidin mai que una cosa no treu l’altra, si es fa tot en el moment i en el lloc adequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.