Articles de Adrià Carbonell

El mur, la reixa, el buit*

Des de l’aparició dels moviments reformadors del segle XVIII a Anglaterra i França, la presó s’ha presentat com un espai reformador en contraposició a un espai punitiu: l’Estat no castiga, instrueix. I ho fa a través d’una institució que s’organitza al voltant de la idea de disciplina com a estructuradora de la moral; una disciplina que opera, en realitat, com una forma de poder, com una tecnologia.[1] S’entén que la moralitat i els codis socials modelen el ciutadà a través d’una sèrie d’institucions que eduquen, formen i corregeixen. El canvi de conducta en el pres, doncs, és un canvi forçat, codificat per allò que l’autoritat considera positiu, adequat, correcte. Read More

Urbanisme polític: ciutats més enllà del conflicte

Tenim tendència a crear formes. Busquem la perfecció en configuracions materials, però també virtuals o intel·lectuals. Les nacions, les religions o l’art són exemples de la necessitat que tenim de viure sota la pressió de profundes creences. De la mateixa manera, tant l’arquitectura com l’ urbanisme estan profundament influïts per principis ideològics; les ciutats no són només construccions físiques, sinó que són estructures socials, formes simbòliques i rituals. Read More