Articles de Aina Pascual

Les afectacions urbanístiques de vial a Barcelona: un motiu de discussió

Les afectacions viàries mantenen, només a la ciutat de Barcelona, uns 5.000 edificis en situació de fora d’ordenació, ateses les previsions del planejament urbanístic vigent per a l’obertura o ampliació de carrers i vies públiques; una situació que té conseqüències en el dia a dia, tant pel que fa a l’espai públic com per a les finques privades.
Els números són aclaparadors, i no només pel que fa a la quantitat sinó també per la temporalitat:la major part de les afectacions viàries van ser projectades fa més de 40 anys. Moltes d’aquestes provenen del Pla General Metropolità aprovat el 1976, però n’hi ha moltes d’altres que provenen d’afectacions encara més antigues. Eren èpoques de l’expansió del vehicle idel fordisme, quan les pautes de mobilitat predominants prioritzaven l’ús del vehicle privat i, molt especialment, del cotxe. Aquesta aposta pel vehicle privat va quedar perfectament exemplificada a la cèlebre frase de Margaret Thatcher “un jove que passats els 26 anys es trobi que encara va amb autobús pot considerar-se un fracassat”.
Read More