Articles de Antoni Moragas

¿Son o no son genios lo que necesitamos ahora?

Al número 30 vam publicar l’article de José Antonio Coderch “No son genios lo que necesitamos ahora”, tot aprofitant el cinquantè aniversari de la publicació a la revista Domus. Aquest article va rebre la rèplica d’Antoni de Moragas Gallissà i Carlos Flores en diferents revistes. Els reproduïm tot seguit a proposta de Fernando Marzá. Read More