Articles de Esther Dorado

L’ús de l’espiral en el treball del ferro a l’edat mitjana

Durant el segle X, l’augment en la producció de ferro va ser tan rellevant que en molts aspectes es considera l’època medieval com la veritable edat del ferro. Probablement els monestirs van impulsar la creació de forges, que es van multiplicar a tot el nord peninsular. Tot i que en realitat es tracta d’un fenomen difícil d’explicar, sí que pot afirmar-se que es va veure afavorit per la introducció de millores tècniques, com l’aprofitament de l’energia hidràulica, i per l’excel·lent qualitat del mineral de ferro de les mines de la zona, en especial de les del Canigó i les del Ripollès. Read More