Articles de Marçal Tarrida

Arquitunning

En el món del motor, el tunning és una afició que consisteix a afegir components d’un vehicle a un altre per tal d’obtenir en aquest últim millores mecàniques o de caire estètic. El ventall de modificacions comprèn des de lleus retocs de detall fins a transformacions radicals on, fins i tot, hi resulta complicat de reconèixer el vehicle original. Read More