Articles de Pere Ponsati

El(s) centre(s) comercial(s) de ciutat vella

El procés colonitzador dels nous models comercials de mall als EEUU, des dels primers assajos a finals dels anys 1950 fins a la seva consolidació entre 1960 i 1980, va portar implícit un canvi social que va arribar a refondre en un lloc comú els espais de consum amb els d’oci. Com a indicador d’aquesta qüestió i d’acord amb Margareth Crawford, en menys de trenta anys la visita tipus a un centre comercial americà va passar de vint minuts a quasi tres hores! De forma complementària, el salt dels shopping malls i els regional malls de la perifèria cap als centres urbans es va lligar a l’aparició de la misticitat d’usos en els desenvolupaments comercials (més per una qüestió de finançament que no pas com a paradigma del bon projecte urbà) i també a la participació d’organismes públics en lògica concurrència d’interessos amb els privats. Read More