Articles de Rosina Vinyes

L’autonomia i la intensitat del subsòl urbà de Barcelona

L’espai subterrani ha estat permanentment lligat al desenvolupament de les ciutats i ha donat servei a les múltiples necessitats que han anat sorgint al llarg de la història. Actualment, la ciutat contemporània depèn cada cop més del subsòl. Si bé el subsòl és un bé escàs i limitat, avui en dia s’utilitza per a més i més usos sense un ordre de conjunt predeterminat ni un estalvi sostenible d’espai. Read More