Category: Tècnica

Fachadas

Es costumbre entre los arquitectos, cuando les toca escribir en relación a un tema específico de la disciplina, tan específico que tan sólo es una palabra, rehuir las primeras líneas con una serie de recursos comúnmente aceptados e incluso aplaudidos de vez en cuando como ejemplos de buena praxis. De los que hay, dos son los más habituales. Read More

Las líneas esféricas

El modelo de la razón misma es la orientación en el espacio”. (Peter Sloterdijk parafraseando a Kant1)

No existe ninguna línea recta en la naturaleza. La línea recta es una abstracción del hombre, un producto de su sistema de representación del mundo, que bebe de las aguas del pensamiento griego y de la geometría euclidiana. En ella, la recta se define como la sucesión infinita de puntos en una sola dimensión o dirección y, por lo tanto, no tiene principio ni fin. La única recta que el hombre conoce de la naturaleza es, paradójicamente, el horizonte.

Read More

La ‘Catalan Vault’

L’evolució dels sistemes constructius al llarg de la història no ha implicat sempre l’eliminació dels sistemes existents fins al moment, a diferència d’allò que sí s’està produint en altres àmbits tecnològics. En la història recent, trobaríem un cas en el que sí que això succeí: la introducció de l’acer durant la Revolució Industrial, com un punt i a part en la cronologia dels fets. En el panorama actual, la globalització potencia el coneixement de les diferents formes de construir d’arreu, cosa que ens permet de corroborar la coexistència d’un ventall molt ampli de tècniques i sistemes que depenen més de variables econòmiques, socioculturals o geogràfiques que estrictament tecnològiques. Read More

Buscant la forma a través del comportament

L’arquitectura ha buscat clàssicament, de forma més o menys afortunada, la trajectòria natural de les càrregues per definir així els seus dissenys. Els arquitectes no han deixat d’optimitzar les formes al llarg de la història per tal d’arribar a una màxima funcionalitat estructural; en l’antiguitat, el camí d’optimització geomètrica era l’únic que es podia recórrer, ja que els materials disponibles van ser durant molts segles els mateixos. Read More

Brasil, paradigma del formigó

Aprofitant que en termes de desenvolupament econòmic i social, els ulls del món s’han col·locat directament sobre el grup de països coneguts com BRIC, no volíem perdre l’oportunitat per entendre millor les raons que han dut el Brasil a ser un dels països amb la cultura arquitectònica més íntimament lligada a l’ús del formigó (armat) en moltes de les seves formes d’aplicació. Read More