Arxiu: Gràfica

Gran Arquitecto 20

Gran Arquitecto 20 - Alberto Hernandez

Gran Arquitecto 20 - Alberto Hernandez

Colette Pétonnet

Colette Pettonet per Maria Picassó

Colette Pettonet per Maria Picassó

Gran Arquitecto 19 – El pre-cliente

Gran Arquitecto 19 - El pre-cliente - Alberto Hernandez

Gran Arquitecto 19 - El pre-cliente - Alberto Hernandez

Joan Subirats

Joan Subirats per Maria Picassó

Joan Subirats per Maria Picassó

Gran Arquitecto 18

Gran Arquitecto 18 - Los arquitectos (también) emigran - Alberto-Hernandez

Gran Arquitecto 18 - Los arquitectos (también) emigran - Alberto-Hernandez

Joan Roca

Joan Roca per Maria Picassó

Joan Roca per Maria Picassó

Gran Arquitecto 17

Gran Arquitecto 17 - Los arquitectos también emigran - Alberto Hernández

Gran Arquitecto 17 - Los arquitectos también emigran - Alberto Hernández

Enric Batlle

Enric Batlle per Maria Picassó

Enric Batlle per Maria Picassó

Gran Arquitecto 16

Gran Arquitecto 16

GRETE LIHOTZKY

Margarete Schütte-Lihotzky per Maria Picassó

Margarete Schütte-Lihotzky per Maria Picassó

Visita de obra III – El público

Gran Arquitecto 15

Gran Arquitecto 15

El pilar que sobra

Gran Arquitecto 14 - El pilar que sobra

Gran Arquitecto 14 - El pilar que sobra

De l’espai col·lectiu a l’espai corporatiu

Fa uns dies l’Ajuntament de Barcelona presentava el nou Pla de Patrocini corporatiu de la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona, que permet que les empreses associïn, pagant, el seu nom a línies d’autobús, parades de metro i punts singulars de la xarxa de transports de la capital catalana. Els responsables del pla en subratllen la sensibilitat, ja que s’ha optat per un sistema mixt que respecta el nom de les estacions actuals. L’Ajuntament justifica la necessitat de la iniciativa amb un argument ben grotesc: cal disminuir la dependència de subvencions de la xarxa de transport públic, i cal buscar noves formes “imaginatives” per finançar el transport.

El que suposa la proposta, en realitat, és un pas més en la privatització i la corporativització dels nostres serveis i espais públics. El canvi de model suposa, en el fons, que progressivament el transport públic deixi de ser una de les principals vies de redistribució de la riquesa, juntament amb la salut i l’educació.

A més, amb aquest pla, la privatització de l’espai públic ha assolit el seu grau més elevat: la privatització del seu nom. La toponímia dels espais col·lectius d’una ciutat ha estat sempre subjecte a canvis que depenen d’un moment històric, polític i social. Avui es demostra que també depèn d’un moment econòmic, amb una societat i una política incapaces de governar el neoliberalisme.

Assistim incrèduls a aquests fets, ja que semblen impropis d’una ciutat que ha estat cosmopolita i progressista. El pla ens deixa algunes qüestions: Què succeeix quan el nom de l’espai públic no és reconegut pels propis ciutadans? Proposarem que es canviïn els noms dels carrers, barris i equipaments públics? Com es dirà Barcelona en el futur?


revista diagonal 35 - Desviacions: Patrocini corporatiu metro Barcelona


Hace unos días el Ayuntamiento de Barcelona presentaba el nuevo Plan de Patrocinio corporativo de la red de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que permite que las empresas asocien, pagando, su nombre a líneas de autobús, estaciones de metro y puntos singulares de la red de transportes de la capital catalana. Los responsables del plan subrayan la sensibilidad de éste, ya que se ha optado por un sistema mixto que respeta el nombre de las estaciones actuales. El Ayuntamiento justifica la necesidad de la iniciativa con un argumento bien grotesco: hay que disminuir la dependencia de subvenciones de la red de transporte público, y hay que buscar nuevas formas “imaginativas” para financiar el transporte.

Lo que supone la propuesta, en realidad, es un paso adelante en la privatización y la corporativización de nuestros servicios y espacios públicos. El cambio de modelo supone , en el fondo, que progresivamente el transporte público deje de ser una de las principales vías de redistribución de la riqueza, junto a la salud y a la educación.

Además, con este plan, la privatización del espacio público ha alcanzado su grado más elevado: la privatización de su nombre. La toponimia de los espacios colectivos de una ciudad siempre ha estado sujeta a cambios que dependen de un momento histórico, político y social. Hoy se demuestra que también depende de un momento económico, con una sociedad y una política incapaces de gobernar el neoliberalismo.

Asistimos incrédulos a estos hechos, ya que parecen impropios de una ciudad que ha sido cosmopolita y progresista. El plan nos deja algunas cuestiones: ¿Qué sucede cuando el nombre del espacio público no es reconocido por los propios ciudadanos? ¿Propondremos que se cambien los nombres de las calles, barrios y equipamientos públicos? Como se llamará Barcelona en el futuro?

Antoni de Moragas Gallissà

Antoni de Moragas per Maria Picassó

Antoni de Moragas per Maria Picassó

Visita de obra

Gran Arquitecto 13 - Visita de obra

Gran Arquitecto 13 - Visita de obra

Aunque parezca hay gente que construye

Gran Arquitecto 12: Aunque parezca hay gente que construye...

Gran Arquitecto 12: Aunque parezca hay gente que construye...

Gran Arquitecto


Gran Arquitecto 11

Gran Arquitecto 11


Ferran Amat

Ferran Amat per Maria Picassó

Il·lustració per l’entrevista a Ferran Amat

Welcome to fabulous El Prat

Las Vegas - El Prat - Eurovegas

La archi-stars war 2: el desenlace


Gran Arquitecto 10 - Alberto Hernandez

Gran Arquitecto 10 - La archi-stars war 2: el desenlace


Josep Ramoneda

Il·lustració per l’entrevista a Josep Ramoneda

La archi-stars war


Gran Arqutiecto 9: "La archi-stars war"


Lluís Clotet

Il·lustració per l’entrevista a Lluís Clotet

Proyectar una casa normal


Gran arquitecto 8: Proyectar una casa normal


Carlos Pazos

Il·lustració per l’entrevista a Carlos Pazos.

En busca del trabajo perdido


Gran Arquitecto 7: En busca del trabajo perdido


Federico Correa

Il·lustració per l’entrevista a Federico Correa

El desenlace de “El falso autónomo” y aparición estelar


Gran Arquitecto nº6: El desenlace de la aparición del falso autónomo y aparición estelar.


Mario Eskenazi

Il·lustració per l’entrevista a Mario Eskenazi

Superarquitecto


Gran Arquitecto nº5: Superarquitecto


Miguel Milá

Il·lustració per l’entrevista a Miguel Milá

La prueba del falso autónomo


La prueba del falso autónomo


Carlos Ferrater

Il·lustració per l’entrevista a Carlos Ferrater

A Barcelona…

…tot hi cap però no tot s’hi val: les multes per projectar incívicament a l’espai públic van de l’enderroc al Premi Pritzker.


Tot hi cap però no tot s'hi val


Nominaciones y expulsiones


Nominaciones y expulsiones


Cesc Gelabert

Il·lustració per l’entrevista a Cesc Gelabert

La prueba del pepino


La prueba del pepino


Josep Llinàs

Il·lustració per l’entrevista a Josep Llinàs

Gala Presentación


Gala presentación


BiblioTunning


Arquitunning


Aquesta il·lustració forma part de l’article Arquitunning de diagonal.23

H&dM


H&dM


Aquesta il·lustració forma part de l’article Arquitectura de moda de diagonal.23

Guia de personatges ETSAB. Capítol 1


Personatges ETSAB 1


Publicat a diagonal.13 (novembre 2005)