diagonal.32 – Paranimf de la Universitat de Barcelona. © Universitat de Barcelona.

diagonal.32 - Paranimf de la Universitat de Barcelona. © Universitat de Barcelona.

diagonal.32 – Paranimf de la Universitat de Barcelona. © Universitat de Barcelona.