10 anys!

¡10 años!

Estem de celebració. Fa ara uns 10 anys un grups d’estudiants de l’ETSAB començava a tirar endavant la revista Diagonal. I ja en fa gairebé tres que vam decidir donar un nou impuls al projecte tot ampliant i millorant els continguts de la revista.

Tot plegat coincideix amb el reconeixement del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que el mes de juny passat ens va atorgar la Medalla del COAC, juntament amb institucions històriques del país i d’altres de més joves que vetllen per la difusió i la millora de la cultura arquitectònica.

Volem agrair la contribució i la feina feta a tots aquells que heu col·laborat desinteressadament en aquest modest projecte editorial. També a aquelles empreses i institucions públiques que han donat suport la revista, i a tots aquells que la llegiu ja sigui en paper o digitalment.

Celebrem la bona acollida que té una revista d’arquitectura, espai públic i disseny, que no publica projectes, i té com a motor principal el pensament crític, el qual creiem que representa la millor mostra de la vitalitat d’una cultura.

Seguirem evitant la publicació de publicitat encoberta i notes de premsa que tant abunda actualment en diaris, blogs i revistes. També seguirem defugint de la tan estesa pràctica d’autopromoció i de l’exercici indiscriminat de l’elogi i la cortesia  que habitualment ens trobem en la disciplina arquitectònica i que sovint es confon amb la crítica, fins i tot pels crítics de més renom.

Per acabar, us anunciem que a partir d’aquest número us oferim la possibilitat de rebre la revista a casa a través del servei de subscripció. Contribuireu així, alhora, a tirar aquest projecte endavant.


¡10 años!

Estamos de celebración. 10 años atrás un grupo de estudiantes de la ETSAB empezaba a sacar adelante la revista Diagonal. Y ya hace casi tres años que decidimos dar un nuevo impulso al proyecto ampliando y mejorando los contenidos de la revista.

Todo ello coincide con el reconocimiento del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que el pasado mes de junio nos otorgó la Medalla del COAC, junto a instituciones históricas del país y a otras más jóvenes que velan por la difusión y la mejora de la cultura arquitectónica.

Queremos agradecer la contribución y el trabajo realizado a todos aquellos que habéis colaborado desinteresadamente en este modesto proyecto editorial. También a aquellas empresas e instituciones públicas que han financiado la revista, y a todos aquellos que la leéis ya sea en papel o digitalmente.

Celebramos la buena acogida que tiene una revista de arquitectura, espacio público y diseño, que no publica proyectos, y tiene como motor principal el pensamiento crítico, el cual creemos que representa la mejor muestra de la vitalidad de una cultura.

Seguiremos evitando la publicación de publicidad encubierta y notas de prensa que tanto abunda actualmente en periódicos, blogs y revistas. También seguiremos huyendo de la tan extendida práctica de autopromoción y del ejercicio indiscriminado del elogio y la cortesía que habitualmente nos encontramos en la disciplina arquitectónica y que a menudo se confunde con la crítica, incluso por los críticos de más renombre.

Para terminar, os anunciamos que a partir de este número os ofrecemos la posibilidad de recibir la revista en casa a través del servicio de suscripción. Contribuiréis así, al mismo tiempo, a tirar este proyecto adelante.

Leave a Reply

Your email address will not be published.