Editorial diagonal.24


Biblioteca Nacional Argentina, Clorindo Testa. Fotografía: Íñigo Bujedo


En primer lloc, volem donar les gràcies a tots aquells que ens heu donat mostres de suport després de l’últim número de la revista. La gran quantitat de propostes i articles que ens heu enviat és prova de la bona rebuda que ha tingut el canvi, i n’estem molt contents. Ens esperona a seguir millorant mica en mica.

En segon lloc, volem destacar alguns fets rellevants del nostre món professional que han succeït mentre tanquem l’edició d’aquest número. La creació del primer Sindicat d’Arquitectes d’Espanya era necessària i urgent, enfront els abusos i les precàries condicions laborals en què es troben bona part dels arquitectes. L’aparició d’un sindicat pot semblar paradoxal i contradictòria, quan ja existeixen els col·legis professionals. Però aquests, al nostre entendre, s’han desentès i han dimitit de les seves funcions enfront aquesta situació i han prioritzat altres problemes. Esperem que la nova direcció, sorgida després de les últimes eleccions, sigui sensible a aquesta situació.

Per últim, volem esmentar el referèndum sobre la futura Diagonal. Els arquitectes hem de saber trobar l’equilibri i la distància justa entre el comprimís que tenim com a col·lectiu amb la ciutat i el circ polític i mediàtic que comença a contaminar la nostra professió (o certes decisions urbanes), fins a banalitzar-la. Per acabar, volem presentar-vos la nova agenda-calendari d’activitats que hem penjat a la nostra web (www.revistadiagonal.com), on podreu trobar i fer suggeriments de totes les activitats relacionades amb la ciutat, l’arquitectura i altres disciplines artístiques.


En primer lugar, queremos dar las gracias a todos aquellos que nos habéis dado muestras de apoyo tras el último número de la revista. La gran cantidad de propuestas y artículos que hemos recibido prueba la buena acogida que ha tenido el cambio, y estamos muy contentos. Nos anima a seguir mejorando poco a poco.
En segundo lugar, queremos destacar algunos hechos relevantes de nuestro mundo profesional que han sucedido mientras cerramos la edición de este número. La creación del primer Sindicato de Arquitectos de España era necesaria y urgente, frente a los abusos y precarias condiciones laborales en las que se encuentran buena parte de los arquitectos. La aparición de un sindicato puede parecer paradójica y contradictoria, existiendo ya los colegios profesionales. Pero estos, a nuestro entender, se han desentendido y han dimitido de sus funciones frente a esta situación y han priorizado otros problemas. Esperamos que la nueva dirección, surgida tras las últimas elecciones, sea sensible a esta situación.

Por último, queremos mencionar el referéndum sobre la futura Diagonal. Los arquitectos tenemos que saber encontrar el equilibrio y la distancia justa entre el compromiso que tenemos como colectivo con la ciudad y el circo político y mediático que empieza a contaminar nuestra profesión (o ciertas decisiones urbanas), hasta banalizarla. Por último, queremos presentaros la nueva agenda-calendario de actividades que hemos colgado en nuestra web (www.revistadiagonal.com), donde podréis encontrar y hacer sugerencias de todas las actividades relacionadas con la ciudad, la arquitectura y otras disciplinas artísticas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.