VERDURA. Editorial diagonal.29

"Amanida urbana". Fotografia: Ricard Gratacòs.


“Amb la transformació d’aquesta mitgera en jardí es crea un nou ecosistema que suposa un benefici social i ambiental per a la ciutat”.

Aquest és el missatge que presenta als ciutadans la nova mitgera “verda” barcelonina que il·lustra la portada d’aquest número.

L’any 2005 es va prohibir a Espanya, després d’una forta batalla legal, l’ús de la paraula BIO a l’etiquetatge dels productes alimentaris que no fossin ecològics. Tot i així, fora del terreny alimentari els termes sostenible, ecològic i bio són utilitzats de manera irresponsable i inconscient, com a pretext per vendre millor i fer empassar qualsevol producte o iniciativa. Així es mostren sovint l’economia, el desenvolupament, els productes químics, l’agricultura, l’energia atòmica, els mòbils, els cotxes de luxe, els combustibles… i, evidentment, l’arquitectura i l’urbanisme.

Sostenible és una d’aquelles paraules plàstiques que a causa del seu ús i abús per part de polítics, publicistes, empresaris, periodistes…i arquitectes, ha perdut el seu veritable significat. Segurament, si comparéssim bona part de les memòries dels projectes d’arquitectura que es fan avui en dia podríem fer un inventari còmic de com s’usa aquest terme en la nostra disciplina.

Amanides urbanes com les de la fotografia de la portada aporten una mica més de banalitat al nostre paisatge conceptual. No tant pel seu resultat formal, sinó per la seva ridícula justificació i malentesa sostenibilitat.

La millora i durabilitat del nostre entorn immediat no passa per afegir verdura als projectes o per fer façanes amb LED. En un moment en què tothom parla d’un nou model Barcelona i d’un nou “hàbitat urbà”, cal desitjar que no caiguem en el bio-parany i acabem altre cop fent l’acròbata… aquest cop, vestits de verd.


“Con la transformación de esta medianera en jardín se crea un nuevo ecosistema que supone un beneficio social y ambiental para la ciudad”.

Este es el mensaje que presenta a los ciudadanos la nueva medianera “verde” barcelonesa que ilustra la portada de este número.

En 2005 se prohibió en España, tras una fuerte batalla legal, el uso de la palabra BIO en el etiquetado de los productos alimenticios que no fueran ecológicos. Aún así, fuera del terreno alimentario los términos sostenible, ecológico y bio son utilizados de manera irresponsable e inconsciente, como pretexto para vender mejor y colar cualquier producto o iniciativa. Así se muestran a menudo la economía, el desarrollo, los productos químicos, la agricultura, la energía atómica, los móviles, los coches de lujo, los combustibles… y, evidentemente, la arquitectura y el urbanismo.

Sostenible es una de esas palabras plásticas, que a causa de su uso y abuso por parte de políticos, publicistas, empresarios, periodistas … y arquitectos, ha perdido su verdadero significado. Seguramente, si comparásemos buena parte de las memorias de los proyectos de arquitectura actuales podríamos hacer un inventario cómico de cómo se usa este término en nuestra disciplina.

Ensaladas urbanas como las de la fotografía de la portada aportan algo más de banalidad a nuestro paisaje conceptual. No tanto por su resultado formal, sino por su ridícula justificación y malentendida sostenibilidad.

La mejora y durabilidad de nuestro entorno inmediato no pasa por añadir verduras a los proyectos o hacer fachadas con LED. En un momento en el que todo el mundo habla de un nuevo modelo Barcelona y de un nuevo “hábitat urbano”, es deseable que no caigamos en la bio-trampa y acabemos de nuevo haciendo el acróbata … esta vez, vestidos de verde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.