1 Comment

  1. Ctrl+Z

    Comparteixo abolutament la definició de “llepat” en el disseny de l’espai públic a Barcelona.
    Una solució per a cada ús d’aquest. Per què no fer una solució que inclogui tots els usos?

Leave a Reply

Your email address will not be published.