Viatje a Icària

Viaje a Icária” és un projecte fotogràfic de Martí Llorens sobre la transformació del barri d’Icària en la Vila Olímpica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.