Estos tíos exóticos de Barcelona

Interessant documental “sobre la situació actual del disseny a la ciutat de Barcelona”. És el projecte final de carrera de Laura Sans, pel qual ha entrevistat diferents dissenyadors, entre els que es troben Mario Eskenazi (a qui vam entrevistar pel número 27), Pati Nuñez, Martín Ruiz de Azúa o Óscar Guayabero.
El resultat segons diu Sans, “es pot considerar una primera versió d’un projecte de futur”. Mentre esperem aquest nou projecte, us invitem a disfrutar d’aquesta versió.

Leave a Reply

Your email address will not be published.