Articles de Pere Riera

Pere Riera – 2ª part Reflexions al voltant d’ “A x A”

Fruit de la gran repercussió que ha tingut el text d’en Pere Riera arran de la creació de l’associació d’arquitectes AxA,  publiquem la segona part del text,  on continua amb la reflexió al respecte.

Originalment publicat al blog personal de l’autor.


Y…Y…Y…“ESTO ES LO QUE PODRÍA HABER”

(conjuncions copulatives que despleguen, horitzontalment, una línea de fuga infinita de punts suspensius)

Després de que les meves primeres reflexions, “ESTO ES LO QUE HAY”,  sobre l’associació d’arquitectes AxA, es pengessin, a petició de la revista Diagonal, a la seva web, transcendint, així, el  marc del meu blog “Arquitectura dispersa”, he mantingut molts intercanvis d’opinió amb diversos arquitectes i, entre ells també, amb algun membre de AxA. Read More

Reflexions al voltant de l’associació d’arquitectes “A x A”

Publiquem un article de l’arquitecte Pere Riera publicat al seu blog “Arquitectura dispersa” on fa una interessant reflexió arran de la creació de l’associació AxA.


“ESTO ES LO QUE HAY”

Reflexions al voltant de la creació de l’associació d’arquitectes “A x A”.

El propassat dia 7 d’Abril vaig ser convidat a formar part de l’associació d’arquitectes “A x A” per un dels seus promotors que, mentre em lliurava un full amb una declaració d’intencions i els estatuts, insistia en que “A x A” era una associació restringida en la que tots els seus membres havien d’haver demostrat una solvència contrastada en la seva producció professional, així com un compromís actiu en defensa de la qualitat i de la dimensió cultural de l’arquitectura. També em va dir, que la seva creació era necessària en un moment, com ara, quan els col·legis professionals feien fallida i l’arquitectura estava seriosament amenaçada. Que tot va començar amb un petit nucli inicial que, progressivament, s’haurà d’anar ampliant fins a vuitanta o cent arquitectes de reconeguda trajectòria, moment en el que es preveu la celebració d’un acte de presentació pública de l’associació, cap el més de juny proper, al Pavelló Mies. Read More