L’arca russa i la Barcelona metropolitana

revista diagonal 41 - París, Barrio latino; Noche de las barricadas. Modelo del espacio afectivo-disidente del Mayo del 68 parisino. Natalia Matesanz Ventura, @cumuloLimbo_

revista diagonal 41 - París, Barrio latino; Noche de las barricadas. Modelo del espacio afectivo-disidente del Mayo del 68 parisino. Natalia Matesanz Ventura, @cumuloLimbo_

Després de molts giravolts, durant les darreres setmanes s’ha confirmat que Barcelona acollirà una seu del museu Hermitage a la Nova Bocana del port, al costat de “l’hotel vela”.
No volem tractar aquí una de les problemàtiques de fons, la de si una ciutat com Barcelona necessita de l’obertura de franquícies museístiques internacionals de renom, o de si mereix institucions culturals originals i pròpies.
Ens interessa focalitzar el debat sobre l’emplaçament del museu. Un dels deures de qualsevol administració és vetllar perquè certes iniciatives privades contribueixin a millorar les nostres ciutats. És necessari fomentar, des dels estaments polítics, que qualsevol iniciativa privada a la ciutat generi valors de dimensió pública per tal d’accentuar-ne l’oportunitat i l’encert.
En aquest sentit, la ubicació proposada per al nou Hermitage entra en conflicte d’una manera evident amb l’interès públic, precisament per l’espai que vol ocupar. És evident que certs indrets de la ciutat tenen un problema per assimilar els fluxos turístics que ens visiten cada any, i un museu d’aquestes característiques, pensat perquè quedi ben a prop dels creueristes que baixen del vaixell per passar unes hores a la ciutat, només pot agreujar les condicions de col·lapse que pateixen la Barceloneta, el port i La Rambla. És essencial situar en aquesta part de la ciutat activitats que no fomentin un monocultiu d’activitats turístiques.
Ara bé, com podria un projecte museístic ambiciós com el que s’ha planificat revertir positivament en la ciutadania? Una de les possibilitats seria que contribuís a la construcció metropolitana de la ciutat, tot trobant un emplaçament adient lluny de la ciutat central, fora dels límits municipals de Barcelona. No podrien indrets propers al Besòs o alguna població del vessant nord de Collserola beneficiar-se de la instal·lació d’un centre cultural amb projecció internacional?


Después de muchos rodeos, durante las últimas semanas se ha confirmado que Barcelona acogerá una sede del museo Hermitage en la Nova Bocana del puerto, junto al “hotel vela”.
No queremos tratar aquí una de las problemáticas de fondo, la de si una ciudad como Barcelona necesita de la apertura de franquicias museísticas internacionales de renombre, o de si merece instituciones culturales originales y propias.
Nos interesa focalizar el debate sobre el emplazamiento del museo. Uno de los deberes de cualquier administración es velar porque ciertas iniciativas privadas contribuyan a mejorar nuestras ciudades. Es necesario fomentar, desde los estamentos políticos, que cualquier iniciativa privada en la ciudad genere valores de dimensión pública para acentuar su oportunidad y acierto.
En este sentido, la ubicación propuesta para el nuevo Hermitage entra en conflicto de una manera evidente con el interés público, precisamente por el espacio que quiere ocupar. Es evidente que ciertos lugares de la ciudad tienen un problema para asimilar los flujos turísticos que nos visitan cada año, y un museo de estas características, pensado para que quede muy cerca de los cruceristas que bajan del barco para pasar unas horas en la ciudad, sólo puede agravar las condiciones de colapso que sufren la Barceloneta, el puerto y La Rambla. Es esencial situar en esta parte de la ciudad actividades que no fomenten un monocultivo de actividades turísticas.
Ahora bien, cómo podría un proyecto museístico ambicioso como el planificado revertir positivamente en la ciudadanía? Una de las posibilidades sería que contribuyera a la construcción metropolitana de la ciudad, encontrando un emplazamiento adecuado lejos de la ciudad central, fuera de los límites municipales de Barcelona. No podrían lugares cercanos al Besòs o alguna población de la vertiente norte de Collserola beneficiarse de la instalación de un centro cultural de proyección internacional?

Leave a Reply

Your email address will not be published.